Anne van Rinsum Natuurfotografie Art of Nature
Home » Creatief

Bij creatieve fotografie wordt afgeweken van de standaardregels en ideeën. Dat geldt voor zowel de benadering van het onderwerp als voor de instellingen van de camera. Artistieke en technische aspecten spelen hierbij een rol.

Aan de hand van wat voorbeelden, wil ik hier een aantal technieken toelichten die als creatief worden gezien. Wanneer u bent geïnteresseerd in de technische kant klikt u op technieken.   

Het vinden van nieuwe invalshoeken, waarbij de essentie en opvallende kenmerken van het onderwerp tot uitdrukking komen is een artistieke uitdaging, waarbij lichtval, contrasten en kleurschakeringen een belangrijke rol spelen. Door deze zaken te combineren met bepaalde technieken wordt geprobeerd een originele, aansprekende foto te maken, die verder gaat dan registratie. Onderstaande foto's zijn hiervan voorbeelden.

Klik voor een vergroting de betreffende foto aan. Met de pijltjes links en rechts van de vergrote foto kun je door het hele album klikken.